Kunskapsöverföring och nyttiggörande av forskning inom bläckstråletryckning - NextJet+

Reference number
Coordinator YKI, Ytkemiska Institutet AB - YKI, Ytkemiska Institutet AB - Stockholm
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration December 2011 - June 2012
Status Completed

Purpose and goal

Detta projekt för kunskapsöverföring och nyttiggörande (KN-projekt) är kopplat till NextJet och består av två aktiviteter som inte är en del av det pågående projektet. Huvuddelen är kunskapsöverföring och nyttiggörande av resultat och metodik som utvecklats vid YKI och MiUn/DPC och som används på bläck, substrat och ytbehandlingar av direkt relevans för industripartners i deras dagliga utvecklingsprojekt.

Results and expected effects

Resultatspridning omfattar aktivt deltagande i vetenskaplig konferens samt författande av en vetenskaplig publikation som samarbete mellan forsknings- och industripartner. Vi arrangerar en endags workshop inom NextJet-projektet under Q2-2012 med ett tilltalande program från NextJet projekt- och samarbetspartners.

Approach and implementation

Sättet att rapportera och överföra kunskap anpassas efter mottagarens behov, t ex presentationsmaterial, på plats eller webcast, översiktsrapporter som når en större publik än inom NextJet-projektet. Workshopen kommer att vara öppen även utanför NextJet-gruppen via inbjudningar och samarrangeras med Innventia och Innojet-projektgruppen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.