Kunskapsförmedlingen

Reference number 2014-02849
Coordinator com-onweb International AB
Funding from Vinnova SEK 180 000
Project duration April 2014 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produktframtagning, dvs produktutveckling, produktion, eftermarknad och produktstöd. De presenterade resultaten kommer från den forskning som bedrivs inom Sveriges ledande forskningsprogram. Syftet med Kunskapsförmedlingen är att föra ut resultat från forskning inom produktframtagningsområdet till industrin samt att stärka samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv. Projektet har genomförts planenligt avseende redaktion, drift och vidareutveckling av Kunskapsförmedlingen under 2014.

Results and expected effects

Resultatet är att webbplatsen Kunskapsförmedlingen fortsätter att vara en samlingsplats för svensk forskning inom produktframtagning.

Approach and implementation

Genomförande har varit genom en ledningsgrupp bestående av forskningsfinansiärer inom området produktframtagning samt utförare i form av upphandlade redaktions- och utvecklingskonsultresurser, som har genomfört uppdraget enligt dokumenterade beslut i ledningsgruppen.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.