Kundstyrd produktion av FSC och Fairtrade-certifierade inrednings- och möbelprodukter

Reference number 2013-00921
Coordinator SENSE GROUP AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2013 - January 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Purpose and goal

Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften for svensk trä- och möbelindustri genom ökad användning av FSC och Fairtrade-certifierat virke i kombination med kundstyrd produktion. Då produktionen inte kommit igång ännu, återstår ännu att se om målet uppfylls. Det intresse som vi fått från tillverkare och företagskunder tyder på att vi är på rätt väg.

Results and expected effects

Om efterfrågan ökar på dubbelcertifierat trä gynnas de svenska trä- och möbelföretagen. När fattiga bönder i utvecklingsländer kan sälja sitt virke till industrier i Sverige, som ger skäligt betalt, minskar deras fattigdom och skapar incitament till att skydda och uthålligt bruka sina skogar. Dessa långsiktiga effekter har ännu inte kunnat realiseras. Att två stycken tillverkare tagit fram prototyper och flertalet företagskunder visat intresse bevisar för oss att potentialen finns till att stärka trä- och möbelindustrin.

Approach and implementation

Att inspirera till starten av nya värdekedjor genom workshops där aktörer möts och tillsammans löser problem har bekräftats som en bra metod. Olika aktörer har olika behov och genom att samarbete ökar chanserna för att lyckas samtidigt som det skapar ett starkare engagemang. Att minska risken för tillverkarna genom att hitta en stor kund har visat sig vara rätt väg att gå. Svårigheten har varit att hitta en kund till produkter som inte finns än, och att komma in tillräckligt tidigt i projekteringen. Analysen är att utbudssidan måste gå före för att underlätta arbetet med efterfrågan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.