Kundanpassning av interaktiva 3D-planlösningar

Reference number 2017-00693
Coordinator Vyer Technologies AB
Funding from Vinnova SEK 288 000
Project duration March 2017 - July 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups steg 1 - vår 2017

Purpose and goal

Detta projekt har fokuserat på att utveckla en hållbar affärsmodell utifrån Vyers (Vyer Technologies) tekniker för automatisk 3D-modellering och mobil 3D-rendering. Undersökningar som utförts i samband med projektet har resulterat i slutsatsen att tekniken skapar störst värde när den används för effektivisering av fastighetsförvaltning. Utifrån denna slutsats har Vyer kunnat vidareutveckla sin teknik till en specialiserad tjänst som tagits emot väl av kunder och stärkt produktens lönsamhet.

Expected results and effects

Detta projekt har resulterat i en helhetslösning som möjliggör tillgång till digitala 3D-modeller av byggnader i syftet att effektivisera fastighetsförvaltning. Det har gjort det enkelt att komma åt dessa 3D-modeller med tillhörande förvaltningsfunktioner från enkla och lättillgängliga mobila enheter. Det dessutom resulterat i ett gränssnitt som är byggt för aktörer utan professionell 3D-bakgrund vilket gör det möjligt för fler att komma åt resurser för att verkställa kostnadsbesparingar.

Planned approach and implementation

Att produktutveckla iterativt i samråd med kunder var lyckat. Projektgruppen kunde på så sätt ta fram en produkt som stärkte kundvärde vilket möjliggjorde en hållbar affärsmodell. I och med nära kundkontakt fick projektgruppen ett tydligt underlag över vilken funktionalitet som tjänsten behövde kompletteras med för att skapa ett tydligt värde. Denna anpassning var mer omfattande än planerat vilket ökade utvecklingstiden. Situationen löstes genom att projektgruppen fick projektperioden förlängd.

External links

Hemsida. Klicka på videon på första sidan för att se exempel.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.