Krockstrukturer anpassade för lätta fordon for att minska G-krafter vid krock med tyngre fordon

Reference number
Coordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Funding from Vinnova SEK 275 000
Project duration January 2014 - August 2014
Status Completed
Venture Electronics, software and communication - FFI
Call 2013-01868-en

Purpose and goal

Syftet och malet med projetet är verifireing av ett kalkylerat krockelementkoncept for att minska G-kraft for passagerare i ett latt fordon 1200 kg. Samliga mål uppnåddes i projektet dock ej slutlig verifiering med dummy pa krockbana pga for for hog kostnad for krocktestet

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.