Kostnadseffektiva MMIC för mm-vågsprodukter

Reference number
Coordinator SIVERS IMA Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration June 2011 - August 2013
Status Completed

Purpose and goal

Sivers IMA AB ska skapa möjlighet att själva specificera, dimensionera och ta fram MMIC kretsar för mm-våg.Dessa ska implementeras i våra egna produkter. Sivers IMA kan därmed skapa ett oberoende från tillgång på kommersiellt tillgängliga MMIC, samtidigt som unika kretslösningar i slutprodukten kan införas på ett enklare sätt. Genom att genomföra detta projekt har målet för de aktuella produkterna, mm-våg konvertrar, uppfyllts. Samtidigt har vi skapat möjlighet att göra samma sak för framtida produkter.

Results and expected effects

Resultatet av detta projekt är att vi nu har tillgång till flera viktiga IPR-block på SiGe MMIC området. Vi har tagit fram kärnor till våra mm-vågskonvertrar i MMIC-teknik. Dessa MMIC-kärnor kommer att användas i våra egna slutprodukter inom ett års tid. Vi förväntar att tillgången på egna unika IPR:er inom området avsevärt kommer att stärka vår position på markanden.

Approach and implementation

Projektet har lagts upp som ett utvecklingsprojekt mot en tydlig specificerad användning. Före projektets start fanns en del oklarheter hur väl de önskade målen kunde uppfyllas. Under arbetets gång har därför innovativa lösningar tagits fram , en mycket värdefull tillgång för dagens och framtidens produktutveckling. En stor del av personalen har engagerats i prototypbyggande och verifieringsarbete. Rekrytering av mycket kvalificerad personal har också genomförts och bidragit till att arbetet till största del genomförts internt och att kunskapen stannar i företaget.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.