Kostnadseffektiv övervakning av kustmiljöer med hjälp av drönare

Reference number 2018-01745
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för Marina Vetenskaper
Funding from Vinnova SEK 1 100 000
Project duration May 2018 - June 2019
Status Ongoing
Venture Framtidens drönare
Call Drönare för individer och samhälle

Purpose and goal

Projektets mål är att utveckla en innovativ och kostnadseffektiv prototyp av drönare för att kunna avvändas till kartläggning och uppföljning av kustnära undervattensmiljöer. Syftet är att med hjälp av drönare förbättra förvaltningen av undervattensmiljöer i Sverige och därigenom även fullfölja både nationella mål och EU-direktiv. Kartläggningssystemet med drönare kombinerar både luftburen drönare och undervattensdrönare för insamling av data.

Expected results and effects

Det kustnära kartläggningssystemet med drönare kommer att förse förvaltare med: - Ett billigt verktyg för kartläggning och uppföljning av kustnära undervattensmiljöer. - Information om miljön som tidigare inte var tillgänglig. - Flexibilitet i datainsamling under specifika tider på året. - Uppdaterade och pålitliga kartor över kustnära habitat som möjliggör en adaptiv förvaltning baserat på kunskap. - Tidsserier med uppföljningsdata användbar för att kvantifiera naturlig variation, mänsklig påverkan, bevarande och restaurering.

Planned approach and implementation

Projektet är utvecklat av forskare vid Göteborgs universitet och förvaltare för Kosterhavets nationalpark (Länsstyrelsen i Västra Götalands län). Vi kommer att utveckla: 1. Kartografisk tekning för kartläggning av undervattensmiljöer. 2. Teknik för kartläggning med luftburen drönare och verifiering av undervattensmiljöer. 3. Kartografisk bearbetning av drönarbilder för undervattensmiljöer. En manual riktad till förvaltare för kartläggning av kustnära undervattensmiljöer med drönare kommer att publiceras i Länsstyrelsens rapportserie.

External links

www.eduardoinfantes.com

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.