Kostnads- och miljöeffektiv kloridsanering och kloridskydd av betong i parkeringshus

Reference number
Coordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Borås
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration August 2012 - March 2013
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2011-02959-en

Purpose and goal

Syftet var att ta flera prover från ett valt garage, undersöka kloridhalter och välja ett testområde för utvärdering av tekniken.

Results and expected effects

Valideringen gjordes med hjälp av RapiCorr och georadar. Det testade området var 1200 x1600 mm. Jämförelsen av resultat från RapiCorr före och efter tvättprocessen visade att korrosion potentialen minskade. Detta kan förklaras med att Controll Djuprens trängde in i betongen och fyllde de öppna porerna och därmed minskade elektropotentialen i betongen. Tillförsel av nya klorider blev därmed förhindrad. Korrosionen av armeringen på det undersökta området är så omfattande att en kemisk behandling ger tyvärr ingen effekt.

Approach and implementation

Ett 12000x1600 mm stort område i ett klorodpåverkat garage i Göteborg valdes för validering av metoden Analyserna bestod av: kloridanalyser (på borrkärnor), mätningar gjorda med RapiCorr, georadar, uXRF.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.