Koppla Östersjöns havsmiljö och tillrinningsområde med innovationsmiljöer

Reference number 2011-02030
Coordinator Firma Reinhold Castensson
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration July 2011 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syftet är att framställa en forskningsöversikt inriktad på verksamheter som länkar samman vattenpåverkande verksamheter inom östersjöns tillrinningsområde med observerade förändringar av östersjöns ekologiska status.

Results and expected effects

Resultatet förväntas bl a lämna underlag för nya inititativ inom ramen för BONUS-joint Baltic Sea System Research Programme. Strategic Development & Innovation.

Approach and implementation

Läsning av forskningsprogram och projektbeskrivningar med inriktning på länkning tillriinningsområde-havsmiljön. Intervjuer av forskare och beslutsfattare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.