Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer

Reference number 2015-00321
Coordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Mölndal
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration June 2015 - January 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (spring)

Purpose and goal

Projektet syftar till att bygga en konkurrenskraftig värdekedja för träfiberbaserade kompositer i Sverige. Svensk skogsindustri har kapacitet att ta fram nya produkter på grund av vikande efterfrågan på papper samtidigt som kompositindustrin står inför ökande efterfrågan på hållbara produkter. Relevanta aktörer och marknader har kartlagts och idéns potential har visats med hjälp av tekniska försök. Baserat på resultaten har intressanta lösningar tagits fram som ska utvecklas vidare i nästa steg.

Results and expected effects

I projektet har vi identifierat lösningar som förväntas resultera i en ny konkurrenskraftig värdekedja för träbaserade kompositer, som utnyttjar råvaror och kompetens som finns i den väletablerade svenska pappersindustrin. Produktionen av cellulosafiber-prepreg för kompositer i stora volymer är unik och förväntas därför leda till mycket konkurrenskraftiga hållbara produkter. En stor marknadspotential för sådana produkter kunde bekräftas genom en marknadsstudie som genomfördes i steg 1 projektet.

Approach and implementation

I projektets konsortium ingår representanter från pappersindustrin, komposittillverkare och slutanvändare från bygg- och förpackningsindustrin. Konsortiet har i detta första skede utvärderat potentiella produkter och deras marknadsvolymer. De mest lovande marknaderna har identifierats och diskussioner med relevanta slutanvändare har inletts. Dessutom har undersökningar av fiberbehandling och impregneringsteknik utförts med målet att möjliggöra integrationen i en befintlig pappersfabrik och säkerställa kompatibilitet med teknik som finns i kompositindustrin.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.