Konferens strukturomvandling i företagens värdekedjor

Reference number
Coordinator ATK ARBETSTAGARKONSULTATION AKTIEBOLAG - ATK Arbetstagarkonsultation AB
Funding from Vinnova SEK 36 000
Project duration March 2009 - December 2009
Status Completed