Konferens för ´Handbook of Economic and Institutional Transparency´

Reference number 2011-04109
Coordinator Lunds universitet - Institutet för ekonomisk forskning
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2011 - March 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med den begärda finansieringen var att täcka kostnaderna för två workshops på temat för boken, till vilka de bidragande författarna inbjöds att diskutera sina bidrag till handboken. Vår idé med dessa workshops var att ge de medverkande författarna möjlighet att ventilera och diskutera sina bidrag före leverans av de slutliga manuskripten i syfte att kraftigt höja kvaliteten på boken, att ge upphov till idémässiga synergieffekter, och att eliminera tematiska överlappningar mellan kapitlen i boken.

Results and expected effects

Den face-to-face-interaktion som våra workshops har inneburit har väsentligen höjt både bokens kvalitet och dess karaktär som sammanhållen enhet. Som en biprodukt har dessa workshops också bidragit till skapandet av ett internationellt nätverk av forskare inom området transparens.

Approach and implementation

Tilldelade medel har möjliggjort två workshops för diskussion av handbokens 25 kapitel. Varje kapitel har diskuterats vid två tillfällen, vid varje tillfälle med två utsedda opponenter ur gruppen av författare. Första workshopen ägde rum i början på februari 2013 och med den feedback som gavs vid detta tillfälle som underlag för utveckling av respektive bidrag, samlades författarna med sina väsentligen förädlade kapitel till en andra workshop i slutet av maj. Förarbetet inför publikation befinner sig nu i slutstadiet och manuskripten levereras till förlaget i september 2013.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.