Konceptutveckling av ung och innovativ

Reference number
Coordinator KUBERA KONSULT AB - KuberaKonsult Stockholm
Funding from Vinnova SEK 380 000
Project duration December 2012 - May 2013
Status Completed

Purpose and goal

Genom samarbetet med näringslivet ville ung och innovativ stärka och utveckla strategier för innovation i näringslivet och kunskapen om framtidens globala värld. Ung och innovativ har arbetat med att få innovation och entreprenöriellt tänkande som fritidssysselsättning hos ungdomar och också skapa kontakter mellan ungdomar och företagare. Vi har bidragit till att ungdomarna och företagare har mötts och skapat nya tankesätt. Vi har utvecklat entreprenörskap och innovationsförmågan samt främjat mångfalden i näringslivet, och kommersialiserat arbetssättet.

Results and expected effects

Vi har under projekttiden lyckats väcka uppmärksamhet kring satsningen och fått flera intressenter som kan stötta verksamheten på olika sätt. Ett resultat kommer att bli en satsning i Kista med många deltagande företag, som på så sätt finansierar ytterligare satsningar. Vi har också bidragit till att entreprenörerna i Pilot 2012-satsningen tillsammans med ungdomarna lyckas genomdriva sina projekt. Dessutom har vi spridit resultatet geografiskt.

Approach and implementation

Genom träffar och arbete med ungdomar och företag har vi arbetat vidare med ungdomarnas initiativkraft och sammanfört dem med nya kontakter i näringslivet. Vi har också bearbetat näringsliv och andra organisationer för att få en större spridning på projektresultaten. En hel del kraft har gått åt till arbetet med att få in flera ungdomar i det innovativa tankesättet, men också att få in flera tänkbara framtida finansiärer av liknande satsningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.