Koncept: GIS-baserad lösning för att förbättra cyklisters trafiksäkerhet (GCITY)

Reference number 2017-03273
Coordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Funding from Vinnova SEK 332 921
Project duration October 2017 - May 2018
Status Completed
Venture Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid

Purpose and goal

Målet med denna konceptstudie är att undersöka möjligheten att kombinera Geographic Information Systems (GIS), Building Information Modelling (BIM) och Ultra Wide Band (UWB) för att bygga en lösning som kan varna förare och cyklister för kollisioner genom att lägga till rumsliga komponenter av rörliga föremål i stället för att förlita sig enbart på visualisering eller sensorbaserade lösningar monterade på fordonen. I denna konceptstudie har en övergripande systemarkitektur utformats på konceptuell nivå, kallad GCITY Architecture, som integrerar GIS, BIM och UWB.

Expected results and effects

Huvudresultatet från konceptstudien är en övergripande systemarkitektur, kallad GCITY Architecture, som integrerar GIS, BIM och UWB. GCITY Architecture beskrivs på en konceptuell nivå och består av ett antal tjänster grupperade i ett antal moduler, och syftar bland annat till att utnyttja både GPS och ett realtidspositionssystem för att ta emot koordinater från fordon i rörelse. Som del i studien har också ett antal mindre undersökningar genomförts om hur man kan använda sig av GIS, BIM och UWB i den övergripande lösningen. Dessutom har användar- och systemkrav identifierats.

Planned approach and implementation

Den använda forskningsmetodologin var designforskning (DSR). I DSR-projekt är design och utveckling av en artefakt (det vill säga en lösning i form av ett IT-system, en modell eller en metod) en huvudaktivitet. I denna konceptstudie var GCITY Architecture den utvecklade artefakten. Viktigt i DSR är också att definiera det praktiska problemet som ska adresseras av artefakten samt kraven på artefaktet, som också har gjorts i detta projekt. En lättviktsutvärdering i form av så kallad ”informed argument” har också genomförts.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.