Koncept för lätta screentrycksramar

Reference number
Coordinator Swerea IVF AB - Compraser Lab
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2015 - November 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for lightweight
Call 2015-03711-en

Purpose and goal

Målet med projektet LättRam är att ta fram innovativa koncept för lättare och styvare fixeringsverktyg. De identifierade utmaningar är inom områden effektiva fogningsmetoder, elektrisk isolering av ytskikt och termisk/elektrisk neutralitet. Optimering av material, process och rätt val av tillverkningsteknik kommer resultera i att slutproduktens, dvs screentrycksramens, totalvikt kan minskas med minst 20 % och på så sätt bidrar projektet till LIGHTers mål minst 20 % viktminskning genom nya möjligheter att blanda material.

Expected results and effects

Effektmålet som förväntas av förstudien LättRam är framförallt att bygga en brygga mellan olika industrier och väcka ett interesse för nytänkande i en bransch som behöver förändra sig radikalt för att klara framtidsutmaningen inom nya områden som t.ex. tryckt elektronik eller solpaneler. Resultatet är ett konceptförslag för screentrycksramar av industriellt tillverkade komposit- aluminiumprofiler. Förslaget innehåller rekommendationer kring material, konstruktion och design. Långsiktiga effekter och skador under belastningen har utvärderats med hjälp av simulering.

Planned approach and implementation

Tre studiebesök genomfördes i samband med projektet för att kartlägga krav och behov. Materialegenskaperna av aluminium och komposit har analyserats. Projektresultaten presenterades under en workshop tillsammans med tryckeriet DS Smith i slutet av november 2016. DS Smith har utvärderat resultatet från förstudien och ser möjligheter till förbättringar inom både arbetsmiljö för sina medarbetare genom viktminskningen och reducering av ställtiden i maskinen. Förbättringar i tryckprocessen kan ge möjlighet till nya eller mer avancerade produkter och öppnar upp för nya affärer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.