Koncept- och subsystemutveckling inklusive optimering av hjälpsystem i bussar och lätta lastbilar med hybriddrift

Reference number
Coordinator Volvo Technology AB - Avd 6104 CTP
Funding from Vinnova SEK 4 520 000
Project duration January 2006 - January 2012
Status Completed

Purpose and goal

Det föreslagna projektet syftar till att utveckla ett eller flera elektriska hjälpsystem, t ex styrservo, anpassade för hybriddrivlinor. I projektet ingår konceptstudier på systemnivå för att finna en optimal modulstruktur med definierade modulfunktioner och gränssnitt. Baserat på överenskomna principer för modularisering och standardisering av gränssnitt mellan komponenter skall projektet innefatta några skarpa komponentutvecklingsprojekt i samverkan mellan svenska underleverantörer och fordonstillverkare. Projektet innehåller tre delar: (1) Konceptuell utveckling av arkitekturen för den övergripande uppsättningen hjälpsystem, (2) Val av de hjälpsystem som skall utvecklas och kravsättning av dessa, (3) Produktutveckling avseende utvalda hjälpsystem hos underleverantörer i nära samverkan med högskolan inklusive framtagning av prototyper och verifiering av funktion.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.