Kompetensutveckling och försörjning i praktiken

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonomiska institutionen
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration January 2008 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Kompetensutveckling och försörjning i praktikenDet finns en spänning mellan att se lärande och kompetens som situerat i arbetspraktiker och att betona standards för kompetensutveckling och försörjning i organisationer. Forskningsprojektet syftar till att studera dynamiken mellan standards och kompetensarbete samt att utröna vilka konsekvenser dagens kompetensmetoder har för kompetensförsörjning.

Results and expected effects

Projektet utvecklar en förståelse för kompetensarbete i praktiken, vilket kan bidra till ökad effektivitet i Meriteas nätverk av ett 50-tal organisationer i Västsverige. Via arbetet med standarden ´Ledningssystem för kompetensförsörjning´ (SS 624070) kan även kompetensförsörjningsstrategier i företag i övriga landet påverkas.

Approach and implementation

En förstudie bedrivs under andra halvan av 2008 med dokumentstudier, intervjuer, samt en workshop. Huvudstudien sker under 2009. En fallstudie görs i ett företag som redan har certifierats enligt kompetensstandarden. Befintlig dokumentation av implementeringsarbetet analyseras. Ytterligare en organisation studeras som cetifierats eller diplomerats enligt standarden. Ett tredje fall som uttryckt ambition att införa ledningssystemet för kompetensförsörjning studeras för att kunna följa implementeringsprocessen över tid. Workshops genomförs i varje organisation för reflektion och problematisering kring standards och kompetensarbete. Fallstudierna sker överlappande hösten 2008 och våren 2009, följt av ett bredare seminarium hösten 2009.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.