Kompetensutbyte inom industriella tribosystem

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 180 000
Project duration March 2016 - December 2016
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call Mobility of individuals for innovation

Purpose and goal

Ett långsiktigt strategiskt syfte med projektet har varit att stärka kompetensen om industriella tribologiska system, både vid Uppsala universitet och inom ABB. Denna målsättning har uppfyllts.

Expected results and effects

- Inom projektet har ett antal gemensamma forskningsstudier genomförts, vilket har resulterat i fyra konferensbidrag. - Medverkan i aktuella utvecklingsprojekt vid ABB, samt genomförande av en work-shop inom tribologi vid ABB, är andra genomförda aktiviteter för kunskapsutbyte och kompetensutveckling. - Skriver tillsammans med en forskare från ABB ett kapitel i en handbok (ASM). - Planerar fortsatta samarbeten genom gemensamma projektansökningar och examensarbeten.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts enligt ursprunglig plan. Jag har arbetat kontinuerligt 1-2 dagar per vecka inom projektet. Normalt en dag per vecka vid ABB CR i Västerås, vissa veckor två dagar, eller tillsammans med forskare från ABB vid min arbetsplats vid Uppsala universitet (för användning av viss utrustning i gemensamma projekt).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.