Kompetensuppbyggnad LIDAR hos AstaZero

Reference number 2018-01789
Coordinator ASTAZERO AB - AstaZero AB, Göteborg
Funding from Vinnova SEK 3 100 000
Project duration June 2018 - December 2019
Status Ongoing

Purpose and goal

En testbädd som verifierar avancerade förarstödsystem och självkörande fordon måste ha förståelse för hur LIDAR-system fungerar som sensor på fordon för att rätt provmetodik ska kunna tas fram och scenarion byggas. LIDAR-system för referensmätningar är sedan viktiga för att skapa referensdata för testscenarier och datainsamling i verkliga situationer/miljöer. Detta referensdata kan användas för att skapa virtuella modeller av scenarion i olika simuleringsverktyg. Detta projekt ämnar säkerställa att AstaZero både har kunskap och kan genomföra referensmätningar med LIDAR.

Expected results and effects

Efter genomfört projekt ska AstaZero ha ökat sin kunskap och förmåga avseende: LIDAR-system som integreras i fordon och kommer att bli en kompletterande sensor till kamerasystem och radar. Översikt över anpassning av målobjekt för att säkerställa att verifiering av LIDAR-system Införskaffat ett LIDAR-system till banan Upprättat processer och rutiner för installation av systemet på fordon, praktiskt handhavande samt hur man tar hand om den genererade datan Ha förmågan att konvertera datan på ett format som kan användas av visualiserare och simuleringsverktyg.

Planned approach and implementation

Projektet är från start indelat i fyra arbetspaket som arbetet kommer drivas från: 1) State of the art LIDAR som fordonssensor 2) State of the art: LIDAR som testutrustning 3) Datahantering från prov 4) Genomförande av mätserier

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.