Kompetensnav för Tryckt Elektronik

Reference number
Coordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Norrköping
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration August 2015 - June 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme Electronic Components and Systems:
Call Strategic innovation program Electronic Components and Systems. Competence nodes 2015.

Purpose and goal

PEA kompetensnav upprätthåller en god information om och synliggör kompetensnavets aktörer på hemsidan www.printedelectronicsarena.com. PEA kompetensnav upprätthåller goda relationer till de andra kompetensnaven samt till programkontoret för Smartare Elektronikssystem. PEA kompetensnav samordnar svenska aktörer inom Tryckt elektronik i olika frågor och events. PEA har också i sina möten med företag lotsat dem till rätt aktör inom Tryckt elektronik samt att hjälpt aktörer inom Tryckt elektronik att komma i kontakt med kompetensnav inom andra spetsområden vid behov.

Expected results and effects

PEA Kompetensnav har nått sitt mål och fungerar som en svensk nod för företag och forskningsaktörer inom Tryckt elektronik i Sverige samt att man koordinerar och har goda relationer med andra svenska kompetensnav samt ledningen för SIO programmet Smartare Elektroniksystem. PEA har också nått målet att föra ut information om Tryckt elektronik och insprirera svenska företag att nyttja Tryckt elektronik i sina innovationer.

Planned approach and implementation

PEA Kompetensnav har deltagit i de träffar som arrangeras av SIO programmet Smartare Elektroniksystem för svenska företag och har tydligt anget i presentationer samarbetet med Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem - en gemensam satsning av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.