Kompetens- och resurs-nätverk inom Läkemedelsutveckling

Reference number 2013-02450
Coordinator Karolinska institutet - Innovationskontoret
Funding from Vinnova SEK 390 000
Project duration June 2013 - October 2013
Status Completed
Venture Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan

Purpose and goal

Syftet med projektet är att utveckla strategier och arbetssätt inom läkemedels-forskning och -utveckling med målet att underlätta och stärka långsiktiga strategiska samarbeten mellan olika universitet och life science industri. Dialog med universit, organisationer och företag har identifierat nödvändigheten att utveckla kunnandet inom läkemedelsforskning och utveckling för att uppnå detta mål. Det kommer också att stärka universitetens möjlighet att formulera kraftfulla strategier och modeller för näringslivssamverkan. Ett fortsatt projekt har formulerats.

Results and expected effects

Genomförs projektet med den föreslagna utformningen kommer det stärka samarbetet mellan flera universitet samtidigt som en för Sverige viktig kompetens inom ´Drug Discovery and Development´ behålls och utvecklas. Sammantaget kommer detta att öka möjligheten att etablera fruktbara strategiska samarbeten med life science företag vilket kan ha en gynnsam effekt på tillväxten inom den svenska life science sektorn.

Approach and implementation

Initialt identifierades potentiella samarbetspartners från både akademi, myndigheter, specifika strategiska satsningar och näringsliv med ett specifikt fokus på ´Drug Discovery and Development´. Konstruktiva och detaljerade diskussioner inleddes med dessa i syfte att konkretisera projektets innehåll, planläggning och fortsatta genomförande. I nära samarbete med främst Uppsala Universitet och KIs universitets-ledning utformades en nationell forskarskola. En omvärldsanalys har givit idéer om hur resurser och kompetens kan synliggöras för industriella samarbeten.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.