Kompakta kraftmoduler för fordonsapplikationer

Reference number 2015-01336
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Avdelningen för elektrisk energiomvandling
Funding from Vinnova SEK 298 164
Project duration August 2015 - February 2017
Status Completed
Venture Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Call Smartare Elektroniksystem. FoI-projekt våren 2015.

Purpose and goal

Det övergripande syftet med projektet är att underlätta i beslutsprocessen kring ett, för svensk fordonsindustri (både personfordon och tunga fordon), relevant teknikval. Inom ramen för projektet har detta resulterat i en design och tillverkning av kompakta prototyper av ett modulärt omriktarkoncept avsedda för drift av elektriska maskiner för fordonsdrifter. Prototyperna har färdigställts och utvärderas för närvande i laboratoriemiljö.

Expected results and effects

Projektet har varit lyckosamt och de prototyper som var planerade har tagits fram och utvärderas för närvarande vid KTH. Avsikten är att tekniken skall demonstreras för representanter för svensk fordonsindustri (företagsmedlemmar i Swedish Electromobility Center) vid konferensen "Roads to the Future" som går av stapeln i juni 2017.

Planned approach and implementation

Designarbetet inleddes vid KTH och en specifikation levererades till Eskilstuna Elektronikpartner AB (EEPAB). Den slutgiltiga designen togs sedan fram vid EEPAB där även tillverkningen av prototyperna skedde. Prototyperna har sedan levererats till KTH för driftsättning och vidare undersökningar.

External links

Webpage outlining the related PhD project (supported by the Swedish Electromobility Center).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.