Kompakt digital laserplattform för processkontroll inom livsmedelsindustrin

Reference number 2017-04340
Coordinator NEOLund AB - Norsk Elektro Optikk Lund AB
Funding from Vinnova SEK 996 600
Project duration February 2018 - July 2019
Status Ongoing
Venture Innovationsprojekt i företag 2017
Call Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Purpose and goal

Projektet skall utveckla en ny kompakt digital laserteknikplattform för processkontroll på produktionslinjer inom livsmedelsindustrin. Den nya och attraktiva tekniken kommer att tillämpas för att analysera gassammansättningen i förpackningar för att både säkerställa kvaliteten på produkterna men också för att minska svinnet och resursanvädningen vid produktion och efterföljande processer längs näringskedjan.

Expected results and effects

Dagens sensorer är uppbygda kring analog teknik för andra miljöer och är därmed komplexa samt dyra att integrera. Med vår teknik kan vi erbjuda mindre, snabbare, mer kostnadseffektiva och bättre sensorer som dessutom lättare kan anpassas till nya tillämpningar. Den kompakta formfaktorn och kostnaden kommer att ha stor betydelse för kunderna inom in-line-kontroll på produktionslinjer för att uppnå minskning av svinn, avfall, energi- och resursförbrukning med bibehållen eller bättre kvalitet på slutprodukten.

Planned approach and implementation

Projektet kommer att genomföras under en 18-månadersperiod och av en projektgrupp med gruppmedlemmar från både akademin och industrin. Projektet kommer att ta fram nya optiska koncept, elektronik, mekanik, mjukvara och signalbehandlingsalgoritmer för att slutligen leverera ett prototypsystem för test i en pilotlinje för livsmedelsförpackningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.