Kommunikation mellan tryckta sensorer och mobiltelefon för framtidens internet

Reference number 2011-02701
Coordinator Acreo AB - Acreo AB, Norrköping
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

De mål som definierats för ett A projekt har uppfyllts. Idéen är tydlig två helt nya kommunikationslösningar mellan mobiltelefon och den reella världen och ett antal applikationer baserade på reella användarbehov har identifierats. Idéen möter framför allt utmaningen ´Informationssamhället 3.0´ samt skapar förutsättningar för grön tillväxt. Lösningarna har mycket stor tillväxtpotential direkt och indirekt i de system och tjänster som kan skapas. En konstellation med tydligt användarperspektiv samt en referensgrupp finns.

Results and expected effects

Projektet har resulterat i att två helt nya idéer till kommunikationslösningar mellan mobiltelefon och den reella världen och ett antal applikationer baserade på reella användarbehov identifierats. Dessutom har en konstellation med kompetens för att realisera iden skapats. Förväntade effekter efter projektform C inkluderar: 1) en utökning av smarta telefoners förmåga att enkelt interagera med ´Internet of Things´ 2) en utökning av smarta telefoners ´sinnen´ genom distribuerade sensorer 3) nya tjänster baserade på dessa kommunikationslösningar

Approach and implementation

Projektet har genomförts med en solutions-first strategi, där tre experimentella lösningar byggts tidigt. Genom dessa har möjligheter, begränsningar och utvecklingslinjer identifieras. Parallellt med detta har ett proaktivt arbete med potentiella applikationsägare och samarbetspartners (workshops) resulterat i ett antal applikationsområden med tillhörande partners som tillsammans med existerande partners kommer att utgöra ett konsortium för en B-ansökan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.