Kommersialisering ur komplexa samverkansmiljöer

Reference number
Coordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG - KTH Holding AB
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration March 2008 - December 2010
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftar till att väsentligt öka kommersialiseringsgraden av resultat som genereras av parterna i komplexa samverkansmiljöer, med fokus på VINN Excellence Centers. Projektets målsättningar är att: Utveckla modeller, metoder och expertis för praktisk hantering av IP och kommersialisering av resultat ur komplexa samverkansmiljöer. öka deltagande parters kunskapsnivå gällande hantering och kommersialisering av IP. Skapa norm för hantering av kommersialisering ur forskning vid KTH Sprida resultat och erfarenheter nationellt, men fokus på andra VINN Excellence Centers.

Results and expected effects

Projektets kortsiktiga effekter blir att KTH holding och övriga högskolor som tar del av resultaten kommer få tillgång till bättre processer och verktyg för att kunna hantera de resultat som genereras i komplexa samverkansmiljöer. På längre sikt hoppas vi att detta ska bidra till positiva attityder bland forskare till kommersialisering av deras resultat och en trygghet att resultaten hanteras på ett professionellt och för alla deltagande parter gynnsamt sätt.

Approach and implementation

Projektet är uppdelat i fyra delprojekt: a) En intervjubaserad undersökning för att kartlägga deltagarnas drivkrafter och vad som krävs för att uppnå en ökad kommersialiseringsgrad. b) Benchmarking mot andra universitet nationellt och internationellt för att få en uppfattning av vilka processer som idag används vid kommersialisering ur komplexa samverkansmiljöer c) Utveckling av förbättrade processer och verktyg för hantering av Resultat. d) Implementation av de i c) utvecklade komponenterna i två excellenscentra, BiMaC Innovation och Sustainable Communications.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.