Kognitiv radio - Detektor för spektrumtillgänglighet

Reference number 2011-03195
Coordinator SYNTRONIC AKTIEBOLAG - Syntronic AB
Funding from Vinnova SEK 2 500 000
Project duration December 2011 - August 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med forskningsprojektet var att ta fram en systemkonstruktion för en sensorkrets för att mäta spektrumtillgänglighet i etern inom användningsområdet kognitiv radio. Ett annat syfte med projektet var att bygga upp en ASIC-verksamhet inom Syntronic samt etablera kundkontakter inom ASIC-området. Systemkonstruktion för sensorkretsen är framtagen. Dessutom har en ASIC-verksamhet startats upp på Syntronic. Idag är det totalt tio (10) personer som arbetar med ASIC-relaterade projekt.

Results and expected effects

Forskningsprojektet har tillfört ny kunskap till Syntronic inom området ASIC-utveckling och flertalet kunder har redan visat intresse för denna kunskap. Detta har bl.a. resulterat i två pågående kunduppdrag, ett på plats hos kund och ett uppdrag som utförs på Syntronic. I och med framtagande av sensorkretsen har Syntronic fått en mycket god kunskap om kognitiv radio samt fått en bra grund för en plattform med tillhörande IP-block.

Approach and implementation

Projektupplägget har i det stora hela varit väl avvägt. Rekryteringen av resurser med erfarenhet av ASIC-konstruktion visade sig dock vara svårare än estimerat och har lett till förändringar i projektets omfattning och även förseningar i systemkonstruktionen av vissa delar. Strategin med att marknadsföra Syntronic som även en leverantör av lösningar och tjänster inom ASIC-utveckling har visat sig vara framgångsrik. Konsultuppdrag hos kund och flertalet förfrågningar från kunder styrker detta.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.