Knowly förstärkt effekt av fysiska utbildningstillfällen

Reference number
Coordinator KNOWLY AB
Funding from Vinnova SEK 496 255
Project duration May 2016 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Fysiska utbildningar har länge kämpat med låg effekt. Med projektet ämnade vi nå ´product market fit´. Delmål var bl a att landa i prissättning och kommunikation, initiera kundrelationer under projektets gång och kunna finansiera verksamheten mha licensintäkter. Vid slutet av projektet har vi lyckats etablera en kommunikation och prismodell som möjliggjort för oss att initiera flertalet kundrelationer vilka idag finansierar dagens arbetsstyrka med en för löntagaren mer hållbar ersättning.

Expected results and effects

Huvudmålet för projektet var: ´Utveckla en produkt som når product market fit´. Det anser vi vara uppfyllt. Förväntad effekt är att produkten på ett tillfredsställande sätt kan bemöta problematiken med att utbildningar inte får tillräcklig effekt. Övriga delmål var: - Landa i prissättning och rätt kommunikation - Initiera nya samarbeten - Självfinansierade genom återkommande intäkter Övriga delmål anses också vara uppfyllda, och vi förväntar oss att framgent kunna fortsätta innovera i en allt snabbare takt.

Planned approach and implementation

Arbetspaketen var tänkta att genomföras i följande ordning: ´Smart skapande´ ´Involvera chefer´ ´Utmaningar i vardagen´ Varje paket skulle bestå av observation, intervjuer, concierge MVP och implementation. 1. och 2. bytte plats, då det blev en mer logisk följd. Under projektet började vi använda tjänsterna Typeform, Zapier och Gmail för att bygga MVPs och snabbare testa hypoteser. Det hade påtaglig positiv inverkan på utfallet av projektet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.