Kloka processval för varierande råvaror vid utvinning av basmetaller.

Reference number 2007-02906
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap
Funding from Vinnova SEK 6 403 000
Project duration October 2007 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftar till att finna metoder för att resurseffektivt, miljömässigt och ekonomiskt kunna behandla framtidens allt mer komplexa och lågvärdiga mineraliseringar samt att kunna utöka återvinning av sekundära material.

Expected results and effects

ökade möjligheter att utvinna basmetaller ur komplexa mineraliseringar med höga föroreningshalter leder till en ökad malmreserv och ökad konkurranskraft för svensk gruvindustri. Ett effektivt nyttjande av interna och externa restprodukter leder till minskade avfallskostnader och en ökande malmreserv. Minskad energiförbrukning vid smältning genom materialåtervinning. Möjlighet att utvinna element som Sb, Bi, Te och In genom ökad förståelse av kemin för dessa element i de existerande processerna. ökat kontaktnät med såväl internationella forskningscentra som industri.

Planned approach and implementation

Forskningsstudier inom tre discipliner, mineralteknik, hydrometallurgi och pyrometallurgi kommer att ligga till grund för en övergripande modell med syfte att utvärdera olika metoder för utvinning av metall från mineralisering till produkt. Försök i full skala kommer att genomföras för att verifiera resultat från forskningstudierna. Projektet är indelat i tre arbetsområden; 1/ Selektiv föroreningseliminering och utvinning av värdemetaller, 2/ Föroreningskapacitet vid smält processer, 3/ Utvärdering av process alternativ. Arbetet kommer att utföras av doktorander och seniora forskare vid Universitet och Industri.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.