Klinisk prövning av PDGF-BB för behandling av Parkinsons sjukdom

Reference number 2010-01724
Coordinator NeuroNova AB
Funding from Vinnova SEK 75 000
Project duration August 2010 - October 2010
Status Completed