Klinisk prövnin av rhPDGF-BB för behandling av Parkinson´s sjukdom

Reference number 2011-01579
Coordinator NeuroNova AB
Funding from Vinnova SEK 19 000
Project duration May 2011 - September 2011
Status Completed