Klinisk anpassning av digitala stödsystem för ortopedisk kirurgi

Reference number
Coordinator Universitetssjukhuset Örebro
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2016 - March 2017
Status Completed
Venture Verklighetslabb

Purpose and goal

- Digital planering och navigering demonstrerade för samtliga intressenter i Region Örebro. - Installationer gjorda i operationsrum och sterilavdelning. - Programvara klart installerad i sjukhusets IT-miljö. - Tre pilotoperationer genomförda.

Expected results and effects

I den pilotverksamhet som genomförs har goda möjligheter skapats för att genomföra digitalt stödd navigering och planering i den dagliga verksamheten. Pilotoperationerna har visat att den nya tekniken går att genomföra i den normala miljön på sjukhuset.

Planned approach and implementation

De tre pilotoperationerna har möjliggjort de justeringar som ett skarpt användande av apparaturen i verkligheten krävde. Logistikfrågorna har en bra lösning. Nu kvarstår breddutbildning av medarbetarna och att kapaciteten (ekonomiska resurser) för experimentet kan skalas upp och genomföras.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.