Klimatsmart svampprotein från det svenska jordbruket (fortsättning)

Reference number
Coordinator LANTMÄNNEN AGROETANOL AB
Funding from Vinnova SEK 985 985
Project duration December 2016 - September 2017
Status Completed
Venture Klimatsmart protein

Purpose and goal

Att utvärdera optimala parametrar för tillväxt av svampen i laboratorium. Att testa de optimala tillväxtförhållandena i pilotskala. Att utföra produktutveckling på den optimala svampmassan och utvärdera framtidsmöjligheter.

Expected results and effects

Inom projektet har optimala tillväxtförhållanden för svampen genererats. Odling i pilotskala enligt de optimala förhållandena genererade varierande resultat då storleken på odlingen spelar roll för utfallet. Av de olika försöken bedömdes ett odlingsalternativ som det bästa. Den bästa odlingen repeterades och användes som grund för produktutveckling. Utvärdering av produktutveckling visade potential men även förbättringsområden.

Planned approach and implementation

Försök på laboratorium, utvärdering av optimala tillväxtparametrar. Uppskalning pilotförsök, utvärdering av faktiska tillväxtförhållanden. Produktutveckling, utvärdering framtid.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.