Klimathjälpen

Reference number 2016-05034
Coordinator Uppsala kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Funding from Vinnova SEK 1 256 870
Project duration December 2016 - September 2017
Status Completed

Purpose and goal

Målet med projektet var att genomföra en förstudie för att se på möjlighet att genomföra en klimatkampanj med bas i personlig information över en persons klimatavtryck. I förstudien utreddes förutsättningarna för att med olika metoder beräkna klimatpåverkande utsläpp från aktiviteter människor i Uppsala gör, samt att samla in informationen och redovisa den genom tex en mobilapp. Förstudien har format en informationskampanj kring, samt utrett att en ideell förening är den organisationsform som möjliggör ett samarbete mellan de olika intressenterna.

Expected results and effects

Förstudiens rapport redovisar möjligheter, svårheter och en väg framåt mot ett genomförande. I dagsläget går det inte att samla tillräckligt med specifika data för att skapa ett relevant helt klimatavtryck. En kombination med schablondata behövs. En kampanj bygd på förstudien förväntas medföra att 10 000 personer i Uppsala minskar sitt klimatavtryck med 1 ton/person. Ett extra resultat är att några av intressenterna har ett utvecklat arbete för att beräkna och visualisera matens klimatpåverkan. Ett antal gamla och nya intressenter avser att söka medel för att genomföra en kampanj.

Planned approach and implementation

1) Vilken organisationsform är lämpad för att möjliggöra samarbete mellan organisationer som har olika drivkrafter, vinst och idealitet? Erfarenheter samlades från liknande samarbetsorganisationer. 2) Kampanjen utvecklades genom arbetsmöten med alla intressenter, dvs fler parter än de formella. 3) För teknikdelen mötte de tekniska projektledarna intressenterna för att fastställa vilka typer av data som dessa har möjlighet att leverera, samt hur de skulle kunna samlas in och omräknas till CO2e. Det undersöktes även andra samarbetspartners för kompletterande data.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.