KeytoLead - Den Europeiska Forskningspartnern inom tidig Läkemedelsforskning

Reference number 2013-04150
Coordinator KEYTOLEAD AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2013 - June 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att utforska den europeiska marknaden och under projektets gång har den svenska/nordiska marknaden visat sig viktigast i företagets tidiga skede. Målet var att ett nytt uppdrag eller samarbete skulle vara påbörjat och detta har uppnåtts med god marginal. Etablering i utlandet är påbörjad och projektet var ett viktigt första steg.

Results and expected effects

KeytoLead har en bättre uppfattning om den europeiska och nordiska marknaden. Det utökade nätverket används nu för affärsutvecklande aktiviteter.

Approach and implementation

Upplägget var att kartlägga svenska och europeiska företag för att undersöka marknadspotentialen för KeytoLead. KeytoLead har deltagit i konferenser och branschmöten samt en internationaliseringskurs under ledning av Uppsala Innovation Centre.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.