Kartläggning av IT och IT-användning för ett hållbart samhälle

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Internationella miljöinstitutet
Funding from Vinnova SEK 356 250
Project duration September 2008 - December 2008
Status Completed

External links