Karaktärisering och optimering av karbonategenskaper i kalksten för styrd produktionsplanering

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Geologiska institutionen
Funding from Vinnova SEK 800 000
Project duration September 2014 - January 2017
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte har varit att öka kunskapen om karbonatstenars geokemi och bränningsegenskaper med relevans för bl.a. stål och pappersindustri och användningar inom miljösektorn. Detta har uppfyllts genom fyra delstudier. Två av dessa är geokemiska/petrologiska med fokus på svavel och kadmium i kalksten. I en delstudie undersöks dolomitens påverkan på sönderfall vid bränning. I den fjärde delstudien testas högupplösande röntgenskanningmetoder för att karakterisera den kemiska variationen på mm-nivå i borrkärnor samt 3D fördelning av mineral och sprickor i kalksten.

Expected results and effects

Delstudien av svavel visar att ämnet till stor del stannar kvar i kalkstenen vid bränning. För att producera lågsvavlig bränd kalk måste råvaran selekteras vilket förutsätter ingående geologisk kunskap om råmaterialet. Kadmium förekommer i fossil och cement och kan därför inte minimeras med selektiv brytning Delstudien av dolomitens betydelse för sönderfall i samband med bränning visar klart att sönderfallet inte ökas av måttligt dolomitinnehåll. Metodikstudien visar att röntgentomografi och högupplöst xrf-skanning kan ge viktig information om kalkstenens kemi och texturer

Planned approach and implementation

Projektet har letts främst av L. Johansson (LU) och K. Fjäder (Nordkalk AB). Projektet har haft en tydlig uppläggning där Nordkalk AB bidragit med bergmaterial och kunskaper om täktförhållanden och industrikrav. KPAB har ansvarat för ett storskaligt bränningsförsök. Geologiska institutionen i Lund har genomfört bränningsexperiment och analyser av mineralogi, geokemi och texturer. Samverkan har skett med företaget COX Analytical Systems och Hållfasthetslära vid LTH i Lund. Detta upplägg har fungerat mycket bra och trots begränsade resurser givit viktiga resultat

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.