Kamerabaserad väglagsprediktion för autonom körning

Reference number 2017-04197
Coordinator Deep46 AB
Funding from Vinnova SEK 275 000
Project duration October 2017 - April 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Purpose and goal

Projektets mål var att ta fram en första enkel demonstrator samt lägga grunden till en produktarkitektur, med syfte att kunna demonstrera det tänka konceptet för potentiell kund. Dessa mål uppnåddes båda två, likaså syftet i sig. Projektet hade ytterligare ett mål, nämligen att inlämna en patent ansökan, för att skydda det tänkta konceptet. Detta mål uppfylldes aldrig då befintlig förgrunds-IP samt "känd information" försvårar avsmalningen av ansökan. På grund av detta har produktkonceptet ej kunnat beskrivas för kund och viss osäkerhet finns därmed.

Expected results and effects

Resultatet från projektet har lett till de huvudsakliga förväntade effekterna, det vill säga att en potentiell partner visat stort intresse och vill gå vidare i diskussionen om ett gemensamt utvecklingsprojekt. Som nämnt ovan så har dock inlämnandet av en patentansökan uteblivit och effekten av att ha lämnat in sådan ansökan och därmed erhålla prioritetsdatum har dessvärre uteblivit.

Planned approach and implementation

Då projektet egentligen krävde vinterväglag så uppstod stora utmaningar när vinterns snö dröjde och projekttiden fortlöpte. För att hantera detta fick artificiell snö skapas då temperaturen tillätt och data kunde samlas in på begränsade sträckor. Detta räckte dock inte utan fokus på demonstratorn fick bli att kunna skilja på asfalterad väg och grusad väg. Denna alternativa demo-inriktning blev mkt lyckosam och kunde trots avsaknaden av snö ändå påvisa potentialen i lösningen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.