Journalistik och medietjänster för morgondagens digitala marknad

Reference number
Coordinator Ninety Concept Development AB - Ekorrvägen 8
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration December 2014 - November 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har gjort en nulägeskartläggning, definierat en framtida marknadsroll och tillhörande tillväxtpotential samt identifierat möjliga nya medieformat för vidare experimenterande och innovation. Projektet har enats om ett antal samarbetsprinciper för att skapa ett framgångsrikt innovationsekosystem:CHAR(13) + CHAR(10) - Fri tillgång till kunskap och best practicesCHAR(13) + CHAR(10) - En ständigt uppdaterad omvärldsbild CHAR(13) + CHAR(10) - Kontinuerlig utbildning av framtida kompetenser CHAR(13) + CHAR(10) - Kreativa samarbeten med design thinking och ett innovativt mindset CHAR(13) + CHAR(10) - En internationell agenda och samarbete med världsledande experter

Results and expected effects

I syfte att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig nyhetsjournalistik, har projektet identifierat kritiska områden för vidare forskning där aktuell kunskap saknas: CHAR(13) + CHAR(10) - Big data och personlig integritet CHAR(13) + CHAR(10) - Viralt mediebeteende CHAR(13) + CHAR(10) - Användarbehov av högkvalitativ nyhetsjournalistikCHAR(13) + CHAR(10) -Det nya globala mediekosystemet CHAR(13) + CHAR(10) - Individens ökade makt för produktion och distribution av nyhetsjournalistik CHAR(13) + CHAR(10) - Engagemang i samhällsfrågor och nyheter CHAR(13) + CHAR(10) - Mångfald nyhetskonsumtion CHAR(13) + CHAR(10) - Långsiktig marknadspotential små språkområden CHAR(13) + CHAR(10) - Tekniska drivkrafter

Approach and implementation

Projektprocessen har utgått från en årslång workshopserie. Forskning och fördjupad marknadskunskap har successivt adderats och kombinerats med mediebolagens praktiska erfarenheter från digitala marknadsplatser. Vidare har framtidsscenarios utarbetats med fokus på användarbehov och teknikutveckling. Externa intressenter, experter, användare och studenter har bjudits in för att ge sina perspektiv på den framtida mediemarknaden. Samtliga insikter har summerats i en innovationsagenda som både innehåller förslag på vidare affärsutveckling och forskning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.