Jämställdhet och hållbarhet - glappet mellan politik och praktik i transportsektorn

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för globala studier
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration December 2006 - January 2015
Status Completed