Jämställda transporter - en genusanalys av transporträttslig reglering

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Juridiska institutionen
Funding from Vinnova SEK 2 255 000
Project duration December 2006 - February 2014
Status Completed

External links