IUC-Nätverket som nationell distributör av Innovationscheckar och - coacher

Reference number
Coordinator IUC Sverige AB
Funding from Vinnova SEK 9 488 000
Project duration October 2012 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med uppdraget har för IUC Nätverket varit att identifiera och analysera möjliga innovativa SME för att väja ut och kunna aktivera innovationscheckar. IUC Nätverkets uppdrag har varit att fungera som nationell distributör av de 80 tilldelade Innovationscheckar under inledningen av 2013.

Results and expected effects

Samtliga 80 Innovationscheckar har avtalats och aktiverats under första ½ året 2013 vid de 80 utvalda SME. Drygt 200 SME identifierade inledningsvis och urval skedde bland dessa. Ett stort antal innovationsprojekt har startas pga. Innovationschecken och utvärderingen visar att mer än hälften anger att den utvecklade produkten/tjänsten till stor del är mogen för marknaden.

Approach and implementation

Arbetsmetodiken bygger på IUC Nätverkets 8-stegsmodell som är ett av de ISO 9001 -certifierade verktygen inom nätverket. Modellen bygger omfattar: Steg 1 - Initial idenitifiering; steg 2- urval, kontroll och 1:a företagskontakt; steg 3 - Tillväxtanalys; steg 4: projektplan och -avtal; steg 5/6 - 2:a kontroll och utbetalning av check; steg 7 - Coachning och uppföljning; steg 8 - Utvärdering, rapportering

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.