it-verktyg ledningssystem

Reference number 2013-03579
Coordinator CLARENDO AB
Funding from Vinnova SEK 321 725
Project duration November 2013 - May 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet är att skapa tillväxt genom att nå ny marknad och stärka konkurrenskraften. Clarendo har haft en stark tillväxt den senaste två åren. Framåt ser vi ytterligare tillväxt. Framförallt har vi hittat möjligheten till skalbarhet genom arbetet med projektet.

Expected results and effects

Resultatet har inneburit en stark tillväxt. Vi förväntar oss än mer effekter efter ca 6 månader efter projektslut. Vi kommer redan efter projektslut påbörja nytt projekt med målsättning för internationell etablering.

Planned approach and implementation

Vi skapade en kravspecifikation som med hjälp av en systemarkitekt omformades till en systemdokumentation tillsammans med mockuper. Detta underlag lämnades till ett antal tilltänkta leverantörer för genomgång och estimat i form av offert till oss. Utifrån krav från oss och systemarkitekten valdes en erfaren leverantör för genomförande av projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.