ISGDS

Reference number 2008-03938
Coordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Funding from Vinnova SEK 640 000
Project duration February 2008 - March 2010
Status Completed