iQMatic - framtidens autonoma transportsystem

Reference number 2012-04626
Coordinator Scania CV Aktiebolag - Avd Research & Advanced Engineering, REPA
Funding from Vinnova SEK 27 751 729
Project duration February 2013 - June 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har genom ett systematiskt samarbete mellan industri och akademi arbetat igenom olika aspekter av automatiska fordon. Studierna har avhandlat sensorer, sensorfusion, reglerteknik, planering av körväg, kommunikation samt hur ett ledningssystem för automatiska fordon skulle kunna fungera. Inom ramen för detta projekt har ett tungt fordon försetts med sensorik och beräkningssystem för att tillsammans med ledningssystem, även detta utvecklat inom projektet, på ett säkert sätt kunna genomföra självständiga köruppdrag utan stöd av förare.

Expected results and effects

Funktioner för autonomframdrift av fordon har utvecklats, inklusive styrning och reglering i interaktion med befintliga fordonssystem, ledningsplattform för uppdrag, övervakning och statistik- och produktionsdata. Resultaten har varit mycket goda och vid demonstrationer har vi fått mycket god respons och det finns idag många artiklar angående iQMatic publicerade i tidningar och på nätet. Denna publicitet bedömer vi har ökat intresset för tekniken och forskningen bakom automatiska fordon vilket på sikt stärker Sveriges konkurenskraft inom detta mycket viktiga område.

Planned approach and implementation

Det har varit mycket nyttigt och givande att ha en riktig fullskalig forskningsplattform som kunnat användas för att genomföra experiment och söka svar på forskningsfrågor inom området. Genom projektet har fem doktorander erbjudits en unik möjlighet att med data från riktiga körningar och situationer kunna utveckla lösningar som i flera fall även kunnat validerats genom forskningsplattformen. Även ett 20-tal examensarbeten har genomförts inom ramen för projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.