iQMatic - finansiering av sista året

Reference number 2013-03964
Coordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REP
Funding from Vinnova SEK 8 692 757
Project duration January 2016 - June 2017
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI
Call 2013-01867-en

Purpose and goal

Projektet har genom ett systematiskt samarbete mellan industri och akademi arbetat igenom olika aspekter av automatiska fordon. Studierna har avhandlat sensorer, sensorfusion, reglerteknik, planering av körväg, kommunikation samt hur ett ledningssystem för automatiska fordon skulle kunna fungera. Inom ramen för detta projekt har ett tungt fordon försetts med sensorik och beräkningssystem för att tillsammans med ledningssystem, även detta utvecklat inom projektet, på ett säkert sätt kunna genomföra självständiga köruppdrag utan stöd av förare.

Expected results and effects

Funktioner för autonomframdrift av fordon har utvecklats, inklusive styrning och reglering i interaktion med befintliga fordonssystem, ledningsplattform för uppdrag, övervakning och statistik- och produktionsdata. Resultaten har varit mycket goda och vid demonstrationer har vi fått mycket god respons och det finns idag många artiklar angående iQMatic publicerade i tidningar och på nätet. Denna publicitet bedömer vi har ökat intresset för tekniken och forskningen bakom automatiska fordon vilket på sikt stärker Sveriges konkurenskraft inom detta mycket viktiga område.

Planned approach and implementation

En viktig faktor vid genomförandet av detta projekt har varit att industripartners och akademi tillsammans har utvecklat en forskningsplattform som använts för praktisk utvärdering av framtagna metoder inom perception, planering och reglering. Arbetet i projektet har skett med ett tätt samarbete mellan akademin och de industriella partnerna där doktoranderna aktiva inom projektet har tillbringar en stor del av sin tid på Scania i Södertälje och aktivt jobbat med industripartnerna på en daglig basis. Detta arbete har resulterat i ett 20-tal artiklar och avhandlingar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.