iQDrive - vägen mot autonoma fordon

Reference number
Coordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REP
Funding from Vinnova SEK 18 669 787
Project duration July 2010 - December 2013
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI

Purpose and goal

Syftet med projektet var att utreda och beforska metoder och teknologier för att adressera de fyra vanligaste olyckstyperna för tunga fordon; avåkning från fil, roll over, sidokollisioner och kökörningsproblematiken med tillhörande säkerhetsrelaterad HMI-problematik och VRU-relaterad forskning där den senare kan ses utgöra en betydande del av olyckor där tunga fordon är inblandade i EU. Uppfyllelsen var 100%-ig. Dessutom exekverades även ett antal imponerande demanstratorkörningar dokumentarade av internationell press och media och tillgängliga bland annat på YouTube.

Results and expected effects

De massiva demonstrationskörningarna, finansierade av Scania självt, visade på en konkret och samhällsnyttig användning av de mer teoretiska forskningsresultaten. Effekter i form av ett fullkomligt förändrat mindset i Scanias organisation och ett fördjupat samarbete med högskolorna imponerar på ledningen.

Approach and implementation

Projektet exekverades i linje med projektupplägget med mindre korrigeringar utmed vägen. Resultaten blev dock dramatiskt mycket bättre än förväntat, till stor del beroende på ett utomordentligt tvärfunktionellt samarbete inom och utom Scanias organisation och en unik teamsammanhållning på grund av de tydliga resultatstyrningen på forskningsleverablerna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.