Inventering av svenska testresurser

Reference number
Coordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration October 2011 - January 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet med att inventera de Svenska testresurserna inom fordonssektorn har uppfyllts som ett första steg i att strukturera de Svenska testresurserna inom fordonssektorn.

Results and expected effects

En inventering av Svenska testresurser inom fordonssektorn har tagits fram. Relevanta aktörer har kontaktats för att få en så komplett bild som möjligt. Vissa interna testresurser har man inte varit intresserad av att dela med sig av på grund av att det kan avslöja framtida produkter/lösningar. Denna lista med testresurser är ett första steg i att skapa en databas som kan underhållas så att vi kan hjälpa Svenska aktörer att hitta möjliga testresurser för deras forskning och utveckling.

Approach and implementation

Relevanta aktörer har kontaktats för att skapa en bild av vilka testresurser som finns i Sverige.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.