Inuheat - Aktivt Uppvärmda Kläder - projekt 2

Reference number
Coordinator Inuheat Group AB - Inuheat
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2016 - September 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har syftat till att ta fram en förstudie som underlag för leverans av ASIC-baserade produkter för Inuheats värmesystem. Förstudien utgör underlag för upphandling av ASIC-konstruktionen och kommande produktion. Lösningen är en egenutvecklad elektronikkonstruktion baserad på överföring av diskreta komponenter till en volymmässigt billigare lösning baserad på ASIC-teknik.

Expected results and effects

Förstudien beräknades ta 6 månader från projektstart och slutfördes också efter 6 månader, i början av november. Mycket arbete har lagts ned på definition av befintliga funktionskrav med hänsyn tagen till kommande marknadskrav och framtidssäker teknik. Utifrån detta har krav specificerats och underlag för ASIC-konstruktion har tagits fram. Målet med projektet att ta fram underlag för konstruktionsupphandling har till fullo uppfyllts.

Planned approach and implementation

Projektet har genomfört i samarbete mellan Inuheat, ShortLink, AUX Design och AES Europe, där bolagen bidragit med sina respektive kompetensområden. Vi har i samarbete med dessa samarbetspartners uppnått våra mål.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.