Intranetgrader: Verktyg för oberoende benchmarking och datadriven utveckling av intranät

Reference number 2015-02092
Coordinator MCCS GROUP AB
Funding from Vinnova SEK 471 000
Project duration August 2015 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektmålet var att skapa ett molnbaserat mjukvaruverktyg för effektivisering av verksamheters digitala arbetsplats vilket syftade till att öka förmågan till intern samverkan och därigenom förbättrad konkurrenskraft. Under projektets gång valde ett större känt svenskt bolag att delvis finansiera utvecklingen för eget bruk vilket både validerar problemdefinitionen likaväl som lösningshypotesen. Denna kund får tillgång till prototypen samma månad som projektet avslutas. Projektmålet anses vara uppfyllt.

Expected results and effects

Projektet bestod av tre huvudsakliga arbetspaket. Dessa utfördes enligt plan och uppfyllde utsatta projektmål vad gäller själva utförandet av planerade aktiviteter. Effekterna av dessa aktiviteter har varit enligt förväntan förutom aktiviteter inom Arbetspaket 1 vilka överträffade förväntningarna. Detta eftersom en av pilotkunderna valde att delfinansiera produktutvecklingen för eget bruk utöver feedback och tester, vilket var det som ingick inom Arbetspaket 1.

Planned approach and implementation

Projektet bestod av tre huvudsakliga arbetspaket. Dessa utfördes enligt plan och uppfyllde utsatta projektmål vad gäller själva utförandet av planerade aktiviteter. Effekterna av dessa aktiviteter har varit enligt förväntan förutom aktiviteter inom Arbetspaket 1 vilka överträffade förväntningarna. Detta eftersom ett av pilotkunderna valde att delfinanisera produktutvecklingen för eget bruk utöver feedback och tester, vilket var det som ingick inom Arbetspaket 1.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.