Internetbaserad nackspecifik träning för personer med långvariga besvär efter whiplashskada.

Reference number 2018-02244
Coordinator SÖDERMANLANDS LÄNS LANDSTING - Gunnel Peterson VC Linden
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration August 2018 - August 2020
Status Ongoing
Venture Medtech4Health innovatörer
Call Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018

Purpose and goal

Projektet syftar till att utvärdera ett webprogram vid kroniskt whiplashrelaterade (WAD) besvär samt vid gott utfall av förstnämnda studie vidareutveckla programmet till medicinteknisk produkt och implementera det. Projektet syftar till att genomföra en klinisk randomiserad studie och utvärdera effekten av ett webprogram vid kroniskt whiplashrelaterade (WAD). Vid gott utfall av förstnämnda studie är syftet också att vidareutveckla webprogrammet till medicinteknisk produkt och implementera det.

Expected results and effects

Studien kommer ge svar på om internetbaserad vård ger en likvärdig effekt som ett redan beprövat träningsprogram utförd hos sjukgymnast/ fysioterapeut. Vid gott utfall kan det ge en ökad flexibilitet för patienter, minska lidande, öka tillgänglighet i vården och leda till hälsoekonomisk besparingar.

Planned approach and implementation

Del 1. I en prospektiv randomiserad klinisk multicenterstudie för personer med kronisk WAD grad 2 och 3, jämförs internetbaserad träning (NSEIT) med totalt 4 besök hos fysioterapeut med regelbunden träning hos fysioterapeut (NSE) 2 ggr/v i 12 veckor. Del 2. Om webbaserad träning är lika bra som regelbunden träning hos fysioterapeut, görs en freedom to operate (FTO) analys för designerskydd och mönsterskydd av webbprogrammet. En regulatorisk plan tas fram för klassificering av webprogram som medicinteknisk produkt. Del 3. Implementering till vården och allmänheten görs.

External links

Study protocol of the RCT.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.